ویزای ICT (Intra-company Transferees)، نوعی از ویزاست که به کارمندان شرکت‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که به یک شعبه یا دفتر دیگر از همان شرکت در کشور دیگر منتقل شوند. این نوع ویزا به عنوان یکی از ویزاهای کاری برای افرادی که مدت زمان کوتاهی در کشور مبدأ به عنوان کارمند شرکت فعالیت داشته‌اند و می‌خواهند به شعبه یا دفتر دیگری از همان شرکت در کشور دیگر منتقل شوند، ارائه می‌شود.

کشور کانادا فرصتی را برای شرکت‌های چندملیتی فراهم کرده است تا از طریق ویزای ICT، یکی از دفاتر خود را در این کشور تأسیس کنند سپس پرسنل کلیدی خود را با مجوز کار به این کشور منتقل کنند و این امکان به آن‌ها داده می‌شود که در بازارهای کار کانادا به‌عنوان کارمندان شرکت، برای مدت زمان معین مشغول به کار شوند.

با اجرای برنامه ICT، کانادا به عنوان یک مقصد جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی و کارمندان متخصص از سراسر جهان شناخته می‌شود. این برنامه به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که به‌طور موقت کارمندان خود را به این کشور منتقل کنند و باعث تقویت اقتصادی و توسعه بخش فناوری و نوآوری کانادا گردد. این تدابیر به ویژه برای تعامل با کشورها و بازارهای دیگر، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با ارتقاء مهارت‌ها و تجربیات کارکنان، قدرت رقابتی خود را افزایش دهند و در محیط‌های کسب‌وکار جهانی موفق عمل کنند.

استفاده از برنامه ICT کانادا برای شرکت‌ها و کارمندان مزایای متعددی دارد. از جمله:

نیاز نداشتن به مدرک زبان
امکان دریافت ویزا برای همسر و فرزندان
امکان تحصیل فرزندان در مدارس دولتی کانادا
عدم نیاز به مجوز LMIA
امکان دریافت اقامت دائم پس از گذشت یک سال از اقامت از طریق ICT
کوتاه شدن مدت زمان روند صدور ویزای ICT

 ICTمزایای استفاده از ویزای

 ICT  ویزا